piektdiena, 2016. gada 30. septembris

Metodiskās padomes sēdes protokols Nr.1 (21.09.2016.)

Sēde sākās:        plkst. 11.30
Sēdes vadītāja: Svetlana Meiere
Sēdē piedalās:   Regīna Solovjova, Raisa Dukaļska, Ināra Čodare, Sima Irišina, Jeļena Narica, Marianna Bondenkova.
Sēde beidzās:     plkst. 11.55

Darba kārtība:
1.      Iepazīšanās ar МР sastāvu.
2.      MP darba atskaites par 2015./2016.mācību gadu apspriešana.
3.      MP uzdevumi 2016./2017.mācību gadam.
4.      MP darba plāna 2015./2016.mācību gadam apspriešana.
5.      Par grozījumiem Rēzeknes 2.vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā.
6.      Par skolēnu ZPD.
7.      2016./2017.mācību gada projektu nedēļas tēma.
8.      Organizatoriskie jautājumi.

1.      2016./2017.mācību gadā par MK vadītājiem ir norīkoti  skolotāji:
Nr.
p.k.
MK nosaukums
Mācību priekšmetu skolotāji
Vadītājas
1.       
Valodas komisija
§         Latviešu valodas un literatūras
§         Svešvalodas
§         Krievu valodas un literatūras
Ināra Čodare
Raisa Dukaļska
Sima Irišina
2.       
Tehnoloģiju un zinātņu pamatu komisija
Matemātikas, informātikas, dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas, fizikas, ģeogrāfijas, ekonomikas, veselības mācības
Jeļena Narica
3.       
Cilvēka un sabiedrības komisija
Sociālzinību, Latvijas un pasaules vēstures, kulturoloģijas, psiholoģijas
Regīna Solovjova
4.       
Mākslas komisija
Mūzikas, vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju, tehniskās grafikas, sporta
Marianna Bondenkova
5.       
Sākumskolas komisija
Sākumskolas, ētikas, kristīgās mācības
Naļa Hohlova

2016./2017.mācību gadā par metodiskās padomes vadītāju norīkota direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā Svetlana Meiere. Nolemts, ka Ināra Čodare protokolēs MP sēdes.

2.   Tika apspriesta MP darba atskaite par 2015./2016.mācību gadu (skat. pielikumā). Nolemts MP darbību 2015./2016.mācību gadā novērtēt labi.

3.    Tika apspriesti grozījumi Rēzeknes 2.vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā (skat. pielikumā). Grozījumi vienbalsīgi akceptēti. Nolemts piedāvāt tos direktoram apstiprināšanai.

4.    Pamatojoties uz MK darba plāniem, tika apspriesti piedāvātie MP uzdevumi 2016./2017.mācību gadam un sastādīts MP darba plāns. M.Bondenkovas priekšlikums – organizēt skolā skolotāju kursus audzināšanas jautājumos (pamatojums – MK noteikumu Nr.480 „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” p.11.4, kur teikts, ka katrs pedagogs „pilnveido savu profesionālo kompetenci audzināšanas jautājumos ne mazāk kā sešu stundu apjomā triju gadu laikā pedagoga vispārējo kompetenču modulī”). Priekšlikums vienbalsīgi atbalstīts.

5.     Pamatojoties uz MK piedāvājumiem, S.Meiere sastādīja vidusskolēnu ZPD tēmu sarakstu (skat. pielikumā), ar kuru septembrī klašu stundās tiks iepazīstināti vidusskolēni. Jebkurš vidusskolēns (pēc vēlmes) var paņemt  piedāvāto tēmu vai  izvēlēties citu, kā arī izvēlēties sava darba vadītāju. Nolemts sarakstu novietot metodiskajā kabinetā, lai katrs skolotājs, kurš strādā 10.-12.klasēs, varētu to papildināt un labot.

6.  Pamatojoties uz S.Meieres priekšlikumu tika vienbalsīgi nolemts projektu nedēļu nosaukt „Rēzekne un rēzeknieši”. Darba organizācijas forma – pa klasēm; priekšmetu skolotāji palīdzēs klašu audzinātājiem. 9. un 12.klasēs organizēt konsultācijas, lai veiksmīgāk sagatavotu skolēnus eksāmeniem.

7.      Skolas priekšmetu olimpiādes nolemts organizēt atbilstoši Rēzeknes pilsētas IP olimpiāžu plānam 2016./2017.mācību gadam (skat. pielikumā). Grafiks novietots e-klasē.

8.    Tika sastādīts II, III un IV stāva stendu noformējuma grafiks 2016./2017.mācību gadam. 


9.  Sakarā ar skolēnu vecāku sūdzībām par bērnu somu smagumu, tiek piedāvāts priekšmetu skolotājiem plānot darbu klasē tā, lai skolēni varētu vai nu atstāt mācību grāmatas mājas, vai nu, otrādi, atstāt tās kabinetā.

1 komentārs:

  1. Sveiki,
    Tas ir, lai informētu plašu sabiedrību, ka misis Henrietta Fernando, cienījama privātu aizdevumu aizdevējs ir atvērusi finanšu iespēju visiem, kam vajadzīga nekādu finansiālu palīdzību. Vai jums ir nepieciešams steidzami aizdevumu, lai notīrītu savu parādu vai jums ir nepieciešama kapitāla aizdevumu, lai uzlabotu savu biznesu? Vai jums ir pagriezts pa bankām un citām finanšu iestādēm? Redzēt ne tālāk, jo mēs esam šeit, lai visiem jūsu finanšu problēmas. Mēs piedāvājam ātru un uzticamu saņēmējvalstīm aizdevumus starp € 5000 un € 50.000.000 ar zemu procentu likmi 2%, cilvēkiem, uzņēmumiem un sabiedrībai skaidru un saprotamu noteikumiem un nosacījumiem, kas perfekti atbilstu jums.
    Nav kredīta pārbaude nepieciešama, 100% garantēta.

    Rakstiet mums piemērot tagad: (henriettafernandoloanfirm@gmail.com)

    AtbildētDzēst